Ara_Coop fa les 100!

Ja són més de 100 les cooperatives constituïdes amb el suport d’Ara_Coop des de la seva creació l’any 2005. Durant els darrers quatre anys, les tasques d’acompanyament als emprenedors col·lectius per part de la cooperativa especialista en promoció cooperativa ha permès el naixement de més de 100 empreses en diversos sectors d’activitat econòmica.

Les cooperatives creades per Ara_Coop han sorgit d’una gran varietat de situacions: persones en situació d’atur, assalariades que desitgen emprendre per elles mateixes o aquelles que venen de processos de reconversió empresarial, ERO’s i transformacions d’empreses mercantils en empresa cooperativa.


La fórmula empresarial cooperativa dóna resposta a múltiples situacions i pot contribuir a resoldre qüestions de lideratge, viabilitat tècnica, patrimoni, organització, inversions, entre d’altres. En aquest sentit, en el darrer any Ara_Coop ha vist com es multiplicaven les demandes d’informació per transformar empreses mercantils en cooperativa amb l’objectiu de garantir el futur de l’activitat econòmica.Equip d'Ara_Coop

Actualment, un 75% de les cooperatives creades per Ara_Coop corresponen a la branca de treball, seguides de serveis i transportistes, consumidors, segon grau i habitatge. Amb la seva acció més de 500 persones sòcies s’han incorporat al cooperativisme aquest any.

Un terç de les cooperatives creades a Catalunya
Entre gener i setembre de 2009 el 30% de les noves cooperatives de Catalunya s’han constituït amb el suport d’Ara_Coop que en els tres primers trimestres de l’any ha assessorat més projectes cooperatius que en tot el 2008.
“Les xifres de l’augment de cooperatives creades per Ara_Coop responen a l’interès creixent per la fórmula empresarial cooperativa. Constatem que cada dia més persones s’hi interessen perquè s’adapta millor a la seva forma de desenvolupar una activitat econòmica i a la seva visió i gestió d’empresa” – opina Ana Alvarez, gerent d’Ara_Coop.

Promocionant el cooperativisme en xarxa
Ara_Coop és un referent per als diferents agents que participen en la creació d’empresa a Catalunya. La seva tasca de difusió es fonamenta en l’expansió de la xarxa d’agents públics i privats a tot el territori. A més de l’assistència directa, personalitzada i a mida al servei de les assessories, àrees de promoció econòmica i entitats que promouen l’autoocupació, Ara_Coop edita regularment materials i eines específics com ara el Manual de l’empresa cooperativa, la Guia de transformacions de mercantils en cooperativa “L’empresa continua” i la guia pràctica del Nou Pla General Comptable per a Cooperatives.